top of page

טיפול לנוער

מניפת צבעים

גיל ההתבגרות מהווה שלב משמעותי ומרגש. מערכות יחסים חדשות נרקמות, הזהות האישית הולכת ומתבהרת, ואט אט מידת העצמאות עולה והעולם כמו מתגלה מחדש. לצד זאת, לעיתים תקופה זו מלווה גם בקשיים. לחצים שונים, למשל בתחום החברתי או הלימודי, יכולים להטריד ולעורר שאלות של תחושת ערך עצמי, הגדרה עצמית, תחושת שייכות ועוד. מערכת היחסים המשפחתית משתנה ומתעצבת מחדש, ולעיתים דרך זו מלווה במהמורות. האיזון העדין בין נפרדות וקשר מאותגר שוב ושוב ויש צורך לחפש את המידה הנכונה עבורך מחדש.

במפגש עם בני ובנות נוער, קיימת חשיבות להכרת דרך הביטוי והקצב האישיים, על מנת לאפשר מקום בטוח לשיתוף. יש אשר ירגישו נוח בביטוי מילולי וישיר, אחרים יבטאו עצמם דרך עולמות התוכן הקרובים לליבם כגון אומנות, שירים ומדיה, ויש שיבטאו עצמם בעזרת משחק. 

לכן, אני מאמינה בהזמנת הנער או הנערה להתנסות במגוון דרכי ביטוי, על מנת לאפשר חיפוש ומציאה של אופן הביטוי המתאים ביותר לצורך עיבוד הקשיים והמצוקות והתחברות למשאבים הנפשיים ולכוחות המאפשרים צמיחה.

בנוסף, חשוב למצוא את הדרך המתאימה למשפחה. למשל, הדרכת הורים המציעה מרחב חשיבה שונה, טיפול פרטני המלווה בהדרכת הורים בתדירות נמוכה יותר, או פגישות משותפות. כמו כן, בהתאם לצורך, קיימת חשיבות לקשר עם גורמים טיפוליים וחינוכיים רלוונטיים נוספים. 

bottom of page