top of page
איור של נוצה

גישה טיפולית

אני מאמינה כי לכל אחד ואחת דרך אישית לביטוי קשיים, ודרך ייחודית לצמיחה ולגדילה.

בעבודתי אני שואפת למצוא יחד איתך את האופן המתאים עבורך, להבין את הקושי הנוכחי ולמצוא את הדרך להתמודד עמו. לכן, אני מאמינה בטיפול אשר נבנה מתוך הכרות ושואף לשלב בין גישות טיפוליות באופן מותאם וייחודי.

אני מטפלת בעיקר בגישה דינמית. גישה זו מתייחסת לדינמיקה הפנימית של הנפש ולאופן בו היא באה לידי ביטוי בהווה, בתחושות, במערכות יחסים ועוד.

בנוסף, אני משלבת דרך חשיבה וכלים מתוך גישות טיפוליות נוספות: טיפול בגישת קבלה ומחויבות (ACT) ורעיונות נוספים המהווים חלק מן הטיפול בגישה קוגניטיבית- התנהגותית (CBT), טיפול דיאדי (הורה-ילד), EMDR, הדרכות הורים בהתאם לגישת הסמכות ההורית החדשה (NVR) ועוד.

bottom of page