top of page

לאורך השנים עבדתי רבות עם קהילת החירשים וכבדי השמיעה, כפסיכולוגית וכמתורגמנית.

בשנים אלו עבדתי עם ילדים, מתבגרים ומבוגרים. 

לכל אחד ואחת היסטוריה אישית וזהות המתגבשת לאורך החיים במסגרת המשפחה ובקהילה. 

לכל אחד ואחת העדפות לגבי האופן המועדף לשתף ולהעזר.

אני מאמינה כי על מנת שיתאפשר ביטוי חופשי ונוח בטיפול, חשוב להנגישו, בראש ובראשונה בשפת הטיפול.  לכן, אני מטפלת בשפת הסימנים הישראלית או בעברית.

לקריאה נוספת:

דורון גוטרמן, י. וזאבי ברקאי, מ. (2023). סימני דרך בטיפול רגשי עם אנשים חירשים וכבדי שמיעה, בתוך מוסט, ט. וצינמון, ג.ר. (עורכות), חיים עם המגוון- מחקר ויישום בעבודה עם כבדי שמיעה וחירשים, לכבודו של פרופ' אמציה וייזל (עמודים 264-294), הוצאת מכון מופת.

סרטון תרגיל נשימות- הפרח והנר (שפת סימנים וכתוביות)

סרטון פיתוח שיח רגשי עם ילדים בעזרת ספרי ילדים (שפת סימנים וכתוביות)

סרטון תרגול מיינדפולנס- נשימה (שפת סימנים וכתוביות)

bottom of page